När ändras min invalidpension till ålderspension?

Invalidpensionen fortsätter vanligen ända till ålderspensionsåldern.

När du uppnår ålderspensionsåldern ändras din invalidpension till en ålderspension av samma belopp. När delinvalidpensionen ändras till ålderspension, ändras dess belopp till att motsvara den fulla pension, dvs. beloppet fördubblas.

Om din arbetsoförmåga har börjat efter år 2005, ändras din invalidpension eller delinvalidpension till ålderspension när du fyller 63 år.

Om din arbetsoförmåga har börjat före år 2006, ändrasdin invalidpensionen till ålderspension när du fyller 65 år.

Läs alla frågor om: