Vad betyder rehabiliteringsstöd?

Rehabiliteringsstödet är en tidsbunden invalidpension. Rehabiliteringsstöd kan beviljas om arbetsförmågan har varit nedsatt i minst ett år, men kan återfås med hjälp av vård eller rehabilitering.

Läs alla frågor om: