Pensionsansökan

Hur ansöker man om pension?

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i pensionsansökan på webben. Ta fram dina bankkoder innan du börjar fylla i .

Fyll i pensionsansökan på webben

Du kan också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Du kan skicka blanketten portofritt inom Finland om du använder adressen: Veritas Pensionsförsäkring, Kod 5016380, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Om du vill också ansöka om pension för utlandsarbete måste du därtill fylla i U-blanketten. Du kan fylla i U-bilagan på webben med dina bankkoder eller skriva ut en pappersblankett och posta till ovannämnda adress.

Som bilaga till en invalidpensions- eller arbetslivspensionsansökan behövs ett B-läkarutlåtande. Skicka utlåtandet till oss antingen per post till adressen ovan eller genom att använda vår skyddade meddelandetjänst.  När du är inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare invalidpension@veritas.fi. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du skickar uppgifterna med vanlig e-post.

Läs vilka steg det ingår i att ansöka om pension och hur processen framskrider.

Hur kan jag ansöka om pension från utlandet?

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från alla EU-/EES-länder, Schweiz och alla länder med avtal om social trygghet. I detta fall ska du till din pensionsansökan foga bilaga U.

Därutöver skickar länder med avtal om social trygghet dig detta lands blankett att fylla i. Först när du har fyllt i och skickat in denna blankett, börjar behandlingen av pensionsärendet i landet i fråga. Till EU/EES-länder och till Schweiz räcker det med att fylla i den finländska ansökningsblanketten samt U-bilagan.

Om du har arbetat i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du själv sända in din pensionsansökan till landet i fråga. 

Hur mycket innan pensioneringen borde man skicka sin ansökan till pensionsbolaget?

Om du ska ansöka om ålderspension, partiell ålderspension eller arbetslivspension lämna in din ansökan en månad innan du vill att pensionen ska börja.

Handlar det om invalidpension lönar det sig att ansöka senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör.

När det gäller familjepension har du sex månader på dig att skicka in din ansökan. 

Jag bor utomlands. Hur ska jag ansöka om pension för arbete som jag utfört i Finland?

Om du bor i ett EU- eller EES-land, kan du kontakta pensionsanstalten i landet du bor i för att ansöka om pension från Finland. Du kan fylla i den nationella pensionsansökan för det land du bor i, och meddela att du samtidigt ansöker om pension från Finland.

Även i länder som har ett avtal om social trygghet med Finland går man oftast tillväga på samma sätt.

Om du bor i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du fylla i en finländsk pensionsansökan.

Vad ska jag göra för att få pension?

Pension måste alltid ansökas om genom att fylla i en pensionsansökan. Med en och samma ansökan kan du söka pension från både den privata och den offentliga sektorn. Även folkpension kan ansökas på samma gång. Endast frivilliga pensioner och gruppensioner måste ansökas om skilt från det bolaget som skött om försäkringen.

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i pensionsansökan på webben. Ta fram dina bankkoder innan du börjar fylla i .

Fyll i pensionsansökan på webben

Du kan också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Du kan skicka blanketten portofritt inom Finland om du använder adressen: Veritas Pensionsförsäkring, Kod 5016380, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Om du vill också ansöka om pension för utlandsarbete måste du därtill fylla i U-blanketten. Du kan fylla i U-bilagan på webben med dina bankkoder eller skriva ut en pappersblankett och posta till ovannämnda adress.

Som bilaga till en invalidpensions- eller arbetslivspensionsansökan behövs också ett B-läkarutlåtande. Skicka utlåtandet till oss antingen per post till adressen ovan eller genom att använda vår skyddade meddelandetjänst.  När du är inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare invalidpension@veritas.fi. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du skickar uppgifterna med vanlig e-post.

Se närmare vilka steg det ingår i att ansöka om pension och hur processen framskrider.