Pensionsansökan

Hur ansöker man om pension?

Pension ansökes med en ansökningsblankett. Varje pensionsslag har en egen ansökningsblankett. Du kan skriva ut blanketten på vår webbplats.

Ålderspension kan även ansökas över nätet på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver nätbankskoder för att logga in.

Den ifyllda blanketten kan du sända direkt in till det egna pensionsbolaget eller till FPA.

Hur kan jag ansöka om pension från utlandet?

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från alla EU-/EES-länder, Schweiz och alla länder med avtal om social trygghet. I detta fall ska du till din pensionsansökan foga bilaga U.

Din pensionsansökan kan du antingen lämna in till pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen eller till FPA:s kontor. På det här sättet får du igång pensionsansökningsprocessen.

Därutöver skickar länder med avtal om social trygghet dig detta lands blankett att fylla i. Först när du har fyllt i och skickat in denna blankett, börjar behandlingen av pensionsärendet i landet i fråga. Till EU/EES-länder och till Schweiz räcker det med att fylla i den finländska ansökningsblanketten samt U-bilagan.

Om du har arbetat i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du själv sända in din pensionsansökan till landet i fråga. 

Jag bor utomlands. Hur ska jag ansöka om pension för arbete som jag utfört i Finland?

Om du bor i ett EU- eller EES-land, kan du kontakta pensionsanstalten i landet du bor i för att ansöka om pension från Finland. Du kan fylla i den nationella pensionsansökan för det land du bor i, och meddela att du samtidigt ansöker om pension från Finland.

Även i länder som har ett avtal om social trygghet med Finland går man oftast tillväga på samma sätt.

Om du bor i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du fylla i en finländsk pensionsansökan.

Kan jag ansöka om pension om jag har sagts upp?

Om du är född före år 1950 och blivit arbetslös, kan du ansöka om ålderspension. Det lönar sig dock att ta reda på pensionsbeloppet i förväg och jämföra det med arbetslöshetsdagpenningen.

Fråga också din egen skattebyrå om din pensionsskatteprocent, så du kan räkna ut om det lönar sig att fortsätta med arbetslöshetsdagpenningen så länge som du har rätt till den.

Om du är under 63 år gammal har du endast rätt till förtida ålderspension när du fyllt 62 år.

Utkomsten för arbetslösa som är födda år 1950 eller därefter sköts genom arbetslöshetsskyddet. Om du har rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagarna, kan du ansöka om förtida ålderspension redan som 62-åring. Ta reda på din rätt till tilläggsdagar från din egen arbetslöshetskassa eller FPA.

Vad ska jag göra för att få pension?

Pension måste alltid ansökas om. Man ansöker om pension genom att fylla i ansökningsblanketten och sända in den till pensionsbolaget. Ansökningsblanketten kan du till exempel skriva ut på vår webbplats.

Ålderspensionen kan man också ansöka om på webben på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver nätbankskoder för att fylla i ansökan på nätet.

Det lönar sig att sända in pensionsansökan till oss ungefär en månad före önskat startdatum för pensionen.

Med en och samma blankett kan du ansöka om pension från både den privata och den offentliga sektorn. Även folkpension kan ansökas med samma blankett.

Ifall du också ansöker om pension för arbete utomlands behöver du en U-bilaga där du fyller i uppgifterna om ditt arbete utomlands.

Endast frivilliga pensioner och gruppensioner måste ansökas om skilt från det bolaget som skött om försäkringen.

Läs mera om hur man ansöker om pension.