Hur mycket innan pensioneringen borde man skicka sin ansökan till pensionsbolaget?

Om du ska ansöka om ålderspension, partiell ålderspension eller arbetslivspension lämna in din ansökan en månad innan du vill att pensionen ska börja.

Handlar det om invalidpension lönar det sig att ansöka senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör.

När det gäller familjepension har du sex månader på dig att skicka in din ansökan. 

Läs alla frågor om: