Jag bor utomlands. Hur ska jag ansöka om pension för arbete som jag utfört i Finland?

Om du bor i ett EU- eller EES-land, kan du kontakta pensionsanstalten i landet du bor i för att ansöka om pension från Finland. Du kan fylla i den nationella pensionsansökan för det land du bor i, och meddela att du samtidigt ansöker om pension från Finland.

Även i länder som har ett avtal om social trygghet med Finland går man oftast tillväga på samma sätt.

Om du bor i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du fylla i en finländsk pensionsansökan.

Läs alla frågor om: