Jag har arbetat inom både den offentliga och den privata sektorn. Kan jag ansöka om båda pensionerna samtidigt?

Ja. Om du vill att pensionerna från både den offentliga och den privata sektorn börjar samtidigt, kan du ansöka om dem genom att fylla i endast en ansökan. Även folkpension kan sökas med samma ansökan.

Läs alla frågor om: