Vad ska jag göra för att få pension?

Pension måste alltid ansökas om. Man ansöker om pension genom att fylla i ansökningsblanketten och sända in den till pensionsbolaget. Ansökningsblanketten kan du till exempel skriva ut på vår webbplats.

Ålderspensionen kan man också ansöka om på webben på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver nätbankskoder för att fylla i ansökan på nätet.

Det lönar sig att sända in pensionsansökan till oss ungefär en månad före önskat startdatum för pensionen.

Med en och samma blankett kan du ansöka om pension från både den privata och den offentliga sektorn. Även folkpension kan ansökas med samma blankett.

Ifall du också ansöker om pension för arbete utomlands behöver du en U-bilaga där du fyller i uppgifterna om ditt arbete utomlands.

Endast frivilliga pensioner och gruppensioner måste ansökas om skilt från det bolaget som skött om försäkringen.

Läs mera om hur man ansöker om pension.

Läs alla frågor om: