Hur mycket pension tjänar man in per år?

Från och med år 2017 tjänar du in 1,5 procent av din lön eller din FöPL-arbetsinkomst i pension per år. Intjäningen börjar vid 17 års ålder för anställda och vid 18 års ålder för företagare, och den fortsätter till den högsta pensionsåldern.

Därtill om du inte tar ut din pension vid din lägsta pensionsålder får du en uppskovsförhöjning om 0,4 procent för varje uppskjuten månad, vilket gör 4,8 procent på ett år. Det finns ingen övre åldersgräns för uppskovsförhöjningen. Däremot så intjänar du ingen uppskovsförhöjning för tiden då du får någon arbetslöshetsförmån.

Fram till slutet av år 2016 varierade procenten enligt åldern:

  • Var du under 53 år tjänade du in 1,5 procent
  • I åldern 53–62 år tjänade du in 1,9 procent.
  • I åldern 63–67 år tjänade du in 4,5 procent per år.
Läs alla frågor om: