När börjar man och när slutar man tjäna in pension?

Man börjar tjäna in arbetspension på lön vid ingången av den månad som följer efter ens 17-årsdag och på företagarens FöPL-arbetsinkomst vid ingången av den månad som följer efter ens 18-årsdag.

Intjäningen slutar vid utgången av den månad då du uppnår din högsta pensionsålder. Vilken den är beror på ditt födelseår:

  • 1957 eller tidigare > 68 år
  • 1958-1961 > 69 år
  • 1962 eller senare > 70 år.
Läs alla frågor om: