Om jag arbetar när jag är pensionerad, kommer jag att tjäna in mera pension?

Arbete utfört vid sidan om pension ökar pensionen med 1,5 procent av lönen per år.  

Intjäningen slutar vid utgången av den månad då du uppnår din högsta pensionsålder. Vilken den är beror på ditt födelseår:

  • 1957 eller tidigare > 68 år
  • 1958-1961 > 69 år
  • 1962 eller senare > 70 år.
Läs alla frågor om: