Vad betyder indexhöjning av pension?

Indexhöjningen betyder att arbetspensionerna varje januari räknas upp med arbetspensionsindexet så att de bibehåller sin köpkraft.

Inkomstförändringarna påverkar indexet med 20 procent och prisförändringarna med 80 procent. Arbetspensionsindexet fastställs årligen av Social- och hälsovårdsministeriet.

Läs mer om indexhöjningen av pensioner här.

Läs alla frågor om: