Vad betyder livslängdskoefficient och hur påverkar den pensionen?

Livslängdskoefficienten togs i bruk år 2010 och dess syfte är att tygla ökningen av pensionskostnaderna som orsakas av finländarnas allt längre livslängd.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer livslängdskoefficienten årligen för varje årskull.

Livslängdskoefficienten tillämpas på din ålderspension om du är född år 1948 eller senare.

Den inverkar också på din invalidpension om du har blivit arbetsoförmögen år 2010 eller senare.

Se livslängdskoefficinterna för de olika årskullarna här.

Läs alla frågor om: