Pensionsreformen

Hur mycket intjänar man pension i fortsättningen?

I fortsättningen tjänar alla in lika mycket pension i året, 1,5 procent av förvärvsinkomsterna.

Om du skjuter upp din pensionering och börjar lyfta pension först efter den lägsta pensionsåldern, höjs ditt pensionsbelopp med 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Under åren 2017–2025 intjänar 53–62-åringar pension 1,7 procent av förvärvsinkomsterna. De betalar då också en 1,5 procent högre pensionsavgift under denna övergångsperiod.

Vad är arbetslivspension?

I och med pensionsreformen kan personer som gjort en lång karriär inom psykiskt och fysiskt mycket belastande arbete ansöka om arbetslivspension när de fyllt 63 år, oberoende av vad deras ålderspensionsålder är.

För att kunna få arbetslivspension måste man ha arbetat 38 år i psykiskt och fysiskt belastande arbeten. Faktorer som inverkar på arbetets belastning kommer att definieras i lagen. Rätten till pension kommer att avgöras indivuellt utgående från företagsläkarens utlåtanden.

Vad kommer min pensionsålder att vara efter att reformen trätt i kraft?

Det beror på när du är född.

Efter att reformen trätt i kraft 1.1.2017 stiger den lägsta pensionsåldern gradvis med tre månader för varje årskull tills den år 2025 är 65 år. Personer födda år 1955 är den första årskullen vars pensionsålder stiger på detta vis.

Efter år 2030 ska pensionsåldern anpassas till den växande livslängden. Tanken är att vi inte endast skulle tillbringa fler år på pension, utan att vi också skulle arbeta längre.

Vi vet inte ännu hur livslängden utvecklas. Dock kan pensionsåldern stiga med högst två månader varje år. Första årskullen som berörs av detta är personer födda år 1965. Deras pensionsålder fastställs år 2027.

Ifall man hålls frisk och har lust att arbeta, lönar det sig att arbeta längre än till den lägsta pensionsåldern och fortsätta till den s.k. målsatta pensionsåldern.

Ifall du tar ut pension efter din lägsta pensionsålder, men innan din målsatta pensionsålder, hinner du inte tjäna in ny pension för att balansera det bortfall som livslängdskoefficienten förorsakar din pension. Skjuter du upp din pensionering, tjänar du in mer pension; i din målsatta pensionsålder har du hunnit tjäna in åtminstone det som livslängdskoefficienten annars skulle skära av din pension.

Du kan göra en uppskattning på din kommande pensionsålder i vår pensionsräknare.

Vem berörs av pensionsreformen?

Alla pensionstagare, som tänker pensionera sig 1.1.2017 eller efter, berörs av pensionsreformen.

Ifall du blir pensionerad före det, berörs du inte av reformen.

Reformen inverkar inte heller på den pension du intjänat före 1.1.2017.

Pensionsreformen berör även arbetsgivare: när reformen träder i kraft ska arbetstagarna försäkras redan då de fyllt 17 år.

Genom reformen stabliseras pensionsavgiften till 24,4 procent av lönerna fram till 2060-talet.

Företagarnas försäkringsskyldighet börjar i fortsättningen också i 18 års ålder.