Hur mycket intjänar man pension i fortsättningen?

I fortsättningen tjänar alla in lika mycket pension i året, 1,5 procent av förvärvsinkomsterna.

Om du skjuter upp din pensionering och börjar lyfta pension först efter den lägsta pensionsåldern, höjs ditt pensionsbelopp med 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Under åren 2017–2025 intjänar 53–62-åringar pension 1,7 procent av förvärvsinkomsterna. De betalar då också en 1,5 procent högre pensionsavgift under denna övergångsperiod.

Läs alla frågor om: