Vad är arbetslivspension?

I och med pensionsreformen kan personer som gjort en lång karriär inom psykiskt och fysiskt mycket belastande arbete ansöka om arbetslivspension när de fyllt 63 år, oberoende av vad deras ålderspensionsålder är.

För att kunna få arbetslivspension måste man ha arbetat 38 år i psykiskt och fysiskt belastande arbeten. Faktorer som inverkar på arbetets belastning kommer att definieras i lagen. Rätten till pension kommer att avgöras indivuellt utgående från företagsläkarens utlåtanden.

Läs alla frågor om: