Vad kommer min pensionsålder att vara efter att reformen trätt i kraft?

Det beror på när du är född.

Efter att reformen trätt i kraft 1.1.2017 stiger den lägsta pensionsåldern gradvis med tre månader för varje årskull tills den år 2025 är 65 år. Personer födda år 1955 är den första årskullen vars pensionsålder stiger på detta vis.

Efter år 2030 ska pensionsåldern anpassas till den växande livslängden. Tanken är att vi inte endast skulle tillbringa fler år på pension, utan att vi också skulle arbeta längre.

Vi vet inte ännu hur livslängden utvecklas. Dock kan pensionsåldern stiga med högst två månader varje år. Första årskullen som berörs av detta är personer födda år 1965. Deras pensionsålder fastställs år 2027.

Ifall man hålls frisk och har lust att arbeta, lönar det sig att arbeta längre än till den lägsta pensionsåldern och fortsätta till den s.k. målsatta pensionsåldern.

Ifall du tar ut pension efter din lägsta pensionsålder, men innan din målsatta pensionsålder, hinner du inte tjäna in ny pension för att balansera det bortfall som livslängdskoefficienten förorsakar din pension. Skjuter du upp din pensionering, tjänar du in mer pension; i din målsatta pensionsålder har du hunnit tjäna in åtminstone det som livslängdskoefficienten annars skulle skära av din pension.

Du kan göra en uppskattning på din kommande pensionsålder i vår pensionsräknare.

Läs alla frågor om: