Vem berörs av pensionsreformen?

Alla pensionstagare, som tänker pensionera sig 1.1.2017 eller efter, berörs av pensionsreformen.

Ifall du blir pensionerad före det, berörs du inte av reformen.

Reformen inverkar inte heller på den pension du intjänat före 1.1.2017.

Pensionsreformen berör även arbetsgivare: när reformen träder i kraft ska arbetstagarna försäkras redan då de fyllt 17 år.

Genom reformen stabliseras pensionsavgiften till 24,4 procent av lönerna fram till 2060-talet.

Företagarnas försäkringsskyldighet börjar i fortsättningen också i 18 års ålder.

Läs alla frågor om: