Finns det uppgifter om arbete utomlands på pensionsutdraget?

Om du har arbetat i Sverige kan ditt försäkringsnummer framgå av utdraget. Med hjälp av numret går det att reda ut hur mycket pension du har tjänat in där. Andra pensioner som du tjänat in utomlands finns det inte uppgifter om på utdraget.

Du får närmare upplysningar om utländskt pensionsskydd från Pensionsskyddscentralen. Telefonnumret för frågor på svenska är 029 411 2815.

Läs alla frågor om: