Finns det uppgifter om min privata pensionsförsäkring på pensionsutdraget?

På pensionsutdraget finns uppgifterna om den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, dvs. den pension som tillväxer av arbete och för vilken arbetsgivaren betalar in avgifterna till arbetspensionsbolaget.

En frivillig pensionsförsäkring som du eventuellt har tecknat och bekostat själv är en fråga mellan dig och det privata livförsäkringsbolaget. Den syns inte på pensionsutdraget.

Läs alla frågor om: