Hur kan jag få ett pensionsutdrag?

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver dina bankkoder för att logga in. 

Om du inte vill granska ditt pensionsutdrag på nätet skickar vi det hem till dig per post vart tredje år. Därtill skickar vi utdraget årligen till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder.

Om du redan är på pension på heltid får du inte längre ett pensionsutdrag. Bara deltidspensionärer får fortsättningsvis ett utdrag.

Läs alla frågor om: