När postas pensionsudraget?

Om du inte vill kontrollera dina uppgifter på nätet kan du få pensionsutdraget per post med tre års mellanrum. Du får pensionsutdraget år

  • 2017 om du är född i maj–augusti
  • 2018 om du är född i september–december
  • 2019 om du är född i januari–april.

Därtill skickar vi årligen ett utdrag till de som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder. Vi postar utdragen årligen under juni, juli och augusti månad.

Läs alla frågor om: