På pensionsutdraget finns uppgifterna om mitt arbete till utgången av förra året. Var är uppgifterna om det här året? Får jag reda på dem någonstans?

På pensionsutdraget finns i regel endast uppgifter fram till föregående kalenderår. Uppgifterna för innevarande år förs in i registren när pensionsbolaget har fått dem från arbetsgivarna och har behandlat dem.

Om du nu skulle gå i pension skulle vi naturligtvis genast ta reda på uppgifterna av din arbetsgivare för att kunna ge pensionsbeslutet.

Läs alla frågor om: