Syns det på utdraget hur en ändring av FöPL-arbetsinkomsten påverkar pensionens storlek?

FöPL-pensionens belopp har beräknats utifrån din gällande FöPL-arbetsinkomst. I beloppet ingår alltså inverkan av ändringarna av arbetsinkomsten och också av tillskottsavgifter eller tillfälligt sänkta avgifter. 

Om det på utdraget också finns en uppskattning av din framtida ålderspensionen, har den gjorts utifrån antagandet att din senast fastställda FöPL-arbetsinkomst är i kraft tills din ålderspension börjar. 

Ta gärna kontakt med oss (må-fre kl. 8-16, tfn 010 195 612) om du överväger att ändra din FöPL-arbetsinkomst, så berättar vi mer!

Läs alla frågor om: