Vad är KAPL- och KoPL-löner som syns på mitt pensionsutdrag?

KoPL, enligt vilken det ursprungligen försäkrades konstnärer och journalister, trädde i kraft år 1986. KoPL ändrades i början av 1998 så att den utöver konstnärsyrkena också började gälla korttidsanställningar inom den privata sektorn.

Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden trädde i kraft år 1962. De som skulle försäkras enligt KAPL var alla arbetstagare inom bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen.

Den nya lagen om pension för arbetsgivare (ArPL) som trädde i kraft i början av år 2007 ersatte pensionslagarna KoPL och KAPL.

Det lönar sig att kontrollera på pensionsutdraget att årsinkomsterna för KAPL- och KoPL-anställningar är korrekt registrerade. Det påverkar inte ditt pensionsskydd om KAPL- eller KoPL-löner hänförts till fel månad, om årsinkomsten är rätt angiven.

Läs alla frågor om: