Vad är pensionsutdraget?

Pensionsutdraget är en förteckning över det arbete som har försäkrats och för vilket du har tjänat in pension.

Av utdraget framgår arbetsgivarnas namn, arbetsinkomsterna av anställningar och företagarverksamhet samt den pension som du har tjänat in. Dessutom syns sådan pension som du har tjänat in på grundval av vissa socialförsäkringsförmåner, t.ex. av studier eller  inkomstrelaterad dagpenning.

Det är viktigt att uppgifterna är riktiga när du i sinom tid går i pension. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna noga och meddela om eventuella bristfälliga eller felaktiga uppgifter till oss i god tid.

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi. För att logga in behöver du dina bankkoder.

Läs alla frågor om: