Vad betyder offentliga sektorns personliga pensionsålder?

Pensionsåldern för anställda inom den offentliga sektorn bestäms utgående från arbetshistorien eller yrket. Denna pensionsålder som bestäms individuellt kallas för personlig pensionsålder.

Pensionsåldern för kommunanställda räknas med en dags noggrannhet utgående från hur mycket tid som berättigar till kommunal pension personen har före utgången av år 1994.

Pensionsåldern för statens och kyrkans anställda bestäms stegvis på en fyra månaders skala utgående från hur mycket pensionsgrundande tid de har i statens eller kyrkans tjänst före år 1994.

Inom staten och kommunerna finns också lägre, yrkesbaserade pensionsåldrar (55–62 år). Den tid då de anställda kunde välja en sådan pensionsålder gick ut år 1996 inom kommunerna och år 1999 inom staten. Den anställda kan gå i pension vid sin personliga eller yrkesbaserade pensionsålder om den offentliga anställningen fortgår ända till pensionsålder utan avbrott. 

Anställda inom den offentliga sektorn kan gå i pension efter att ha uppnått sin lägsta pensionsålder. Ekonomiskt lönar det sig att arbeta minst till den personliga pensionsåldern.

Mer information hittar du på Kevas webbplats.

Läs alla frågor om: