Varför har FöPL-arbetsinkomsten stigit varje år, men den intjänade pensionen har samma belopp?

Arbetsinkomsten i pensionsförsäkringen för företagare uppräknas årligen med lönekoefficienten så att den motsvarar det innevarande årets nivå. Arbetsinkomsten ändras alltså årligen.

På pensionsutdraget anges arbetsinkomsten enligt indexnivån för respektive år. Den intjänade pensionen anges däremot enligt det nyaste årets indexnivå, dvs. det år då pensionsutdraget ges ut.

Därför ser det ut som om den intjänade pensionen inte ändrades, fast arbetsinkomsten stiger år för år.

Läs alla frågor om: