Varför står det på pensionsutdraget att anställningen har avslutats vid utgången av år 2004, trots att jag fortfarande arbetar hos samma arbetsgivare?

Uppgifterna på pensionsutdraget har indelats på tiden före 2005 och tiden från och med 2005.

Det beror på att reglerna för uträkningen av pensionen ändrades i början av 2005. Den intjänade pensionen räknas nu separat för varje år utgående från årsinkomsterna, och inte längre separat för varje anställning. 

På grund av ändringen av räknesättet har alla anställningar som hade börjat före 2005 avbrutits vid utgången av år 2004 för pensionsuträkningen. Den pension som dittills hade tillvuxit räknas ut enligt de gamla bestämmelserna.

Läs alla frågor om: