Utbetalning av pension

Jag har nytt kontonummer, hur ska jag meddela det?

Om kontonumret ändras, meddela oss ditt nya kontonummer skriftligen i god tid innan det gamla kontot stängs av.

Meddela ditt nya kontonummer via nättjänsten för personkunder. Logga in till tjänsten med dina personliga nätbankkoder.

Du kan också meddela oss ditt nya kontonummer portofritt genom att använda vår färdiga blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vi kan inte ta emot kontouppgifter per telefon eller e-post, eftersom vi då inte med säkerhet kan identifiera personen som lämnar informationen.