Hur tryggas min utkomst under rehabiliteringsperioden?

Under rehabiliteringen får du rehabiliteringspenning eller tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd samt rehabiliteringstillägg.

Rehabiliteringsstödets belopp är din invalidpension höjt med 33 %. Vi ersätter även studie- och resekostnader som är nödvändiga för rehabiliteringen.

Rehabiliteringsstödet är skattebelagt.

Läs alla frågor om: