Ansök om rehabilitering

Om du vill ha yrkesinriktad rehabilitering ska du själv ansöka om det genom att fylla i  ansökan om arbetspensionsrehabilitering.

Ett undantag är en situation där du har ansökt om invalidpension och i samband med detta fått ett automatiskt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Då kan du genast övergå till att göra upp en rehabiliteringsplan.

Så här ansöker du om rehabilitering

 1. Bedöm situationen

  Ta upp din nedsatta arbetsförmåga med din chef och företagshälsovården. Om du är företagare kan du kontakta oss direkt.

 2. Skicka en ansökan

  Snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i rehabiliteringsansökan på webben. Du behöver bara dina personliga bankkoder.
  Fyll i rehabiliteringsansökan på webben

  Du kan också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta portofritt till oss till adressen: Veritas Pensionsförsäkring, Kod 5016380, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE.

  Därtill behöver vi ett B-läkarutlåtande av din företagshälsovårdsläkare eller behandlande läkare. Skicka utlåtandet till oss antingen per post till ovannämnda adress eller via vår skyddade meddelandetjänst.  Inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare rehabilitering@veritas.fi.

  Vid behov ber vi dig om övriga bilagor såsom anteckningar om arbetshälsosamråd eller arbetsgivarens beskrivning av dina arbetsuppgifter.

 3. Du får ett beslut

  Inom ungefär en månad får du vårt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering och, om beslutet är positivt, en uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp. I samband med beslutet får du också kontaktuppgifterna till din egen rehabiliteringsexpert.

 4. Gör upp en rehabiliteringsplan

  Beslutet gäller i 9 månader. Under den tiden ska du göra upp en rehabiliteringsplan där du berättar ur du tänker återgå till arbetet. Du kan be din rehabiliteringsexpert om hjälp med att göra upp planen.

 5. Be om ett godkännande av planen

  Våra rehabiliteringsexperter avväger om din plan är realistisk och kan stödjas som yrkesinriktad rehabilitering. Om planen är bra och innehåller all nödvändig information får du ett skriftligt beslut om saken. Om planen däremot inte duger som sådan kontaktar vår rehabiliteringsexpert dig.

 6. Inled rehabiliteringen

  När du har fått grönt ljus för din plan kan du inleda rehabiliteringen i form av arbetsprövning, arbetsträning, tilläggsutbildning eller omskolning. Som stöd för din försörjning får du rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg.

 7. Återgå till arbetet

  Efter en lyckad rehabiliteringsperiod kan du fortsätta i arbetslivet med nya krafter, förhoppningsvis i flera år framöver.