Ansök om rehabilitering

Om du vill ha yrkesinriktad rehabilitering ska du själv ansöka om det med en särskild blankett.

Ett undantag är en situation där du har ansökt om invalidpension och i samband med detta fått ett automatiskt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Då kan du genast övergå till att göra upp en rehabiliteringsplan.

Så här ansöker du om rehabilitering

 1. Bedöm situationen

  Ta upp din nedsatta arbetsförmåga med din chef och företagshälsovården. Om du är företagare kan du kontakta oss direkt.

 2. Skicka en ansökan

  Fyll i och underteckna rehabiliteringsansökan och skicka den till oss. Bifoga också ett B-läkarutlåtande av din företagshälsovårdsläkare eller behandlande läkare. Vid behov ber vi dig om övriga bilagor såsom anteckningar om arbetshälsosamråd eller arbetsgivarens beskrivning av dina arbetsuppgifter.

 3. Du får ett beslut

  Inom ungefär en månad får du vårt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering och, om beslutet är positivt, en uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp. I samband med beslutet får du också kontaktuppgifterna till din egen rehabiliteringsexpert.

 4. Gör upp en rehabiliteringsplan

  Beslutet gäller i 9 månader. Under den tiden ska du göra upp en rehabiliteringsplan där du berättar ur du tänker återgå till arbetet. Du kan be din rehabiliteringsexpert om hjälp med att göra upp planen.

 5. Be om ett godkännande av planen

  Våra rehabiliteringsexperter avväger om din plan är realistisk och kan stödjas som yrkesinriktad rehabilitering. Om planen är bra och innehåller all nödvändig information får du ett skriftligt beslut om saken. Om planen däremot inte duger som sådan kontaktar vår rehabiliteringsexpert dig.

 6. Inled rehabiliteringen

  När du har fått grönt ljus för din plan kan du inleda rehabiliteringen i form av arbetsprövning, arbetsträning, tilläggsutbildning eller omskolning. Som stöd för din försörjning får du rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg.

 7. Återgå till arbetet

  Efter en lyckad rehabiliteringsperiod kan du fortsätta i arbetslivet med nya krafter, förhoppningsvis i flera år framöver.