Rehabiliteringsalternativ

Alternativ till rehabilitering är arbetsprövning, arbetsträning, fortbildning, omskolning eller företagande.

Faktorer såsom arbetserfarenhet, studiebakgrund, yrke och hälsotillstånd avgör vilket av alternativen är bäst för dig.

Yrkesinriktad rehabilitering som stöds av pensionsbolaget omfattar inte medicinsk rehabilitering, utvärdering av arbetsförmågan eller rehabiliteringsundersökningar. Om du är i behov av något av dessa bör du kontakta FPA.

Arbetsprövning – tillbaka till det gamla arbetet

Arbetsprövning är det primära alternativet till yrkesinriktad rehabilitering. Då reder man ut om det är möjligt att på din arbetsplats göra några förändringar som hjälper dig att fortsätta arbeta. T.ex. kortare arbetstid, lättare arbetsuppgifter eller andra flexibla arrangemang kan hjälpa dig att återfå din arbetsförmåga.

Arbetsprövningen pågår i allmänhet 2–3 månader och högst ett halvt år. Med hjälp av den kan man också stöda återgången till arbetet efter en lång sjukledighet.

Om din tidigare anställning har upphört eller din arbetsgivare inte kan erbjuda uppgifter som är lämpliga för ditt hälsotillstånd kan arbetsprövningen genomföras på en ny arbetsplats som du fått tack vare din utbildning eller arbetshistoria.

Arbetsträning – nya uppgifter utlovas

Med hjälp av arbetsträning får du en introduktion till uppgifter som kräver nya yrkeskunskaper. Träningen sker antingen på din nuvarande arbetsplats eller hos en ny arbetsgivare.

Arbetsträning avviker från arbetsprövning i och med att det är en längre process – det handlar alltså om att lära sig helt nya uppgifter och få yrkeskompetens. Träningen pågår i allmänhet 6 månader - 2 år.

Mycket ofta sker arbetsträningen parallellt med någon längre utbildning. Under denna tid får du lära dig branschen och arbetsuppgifterna i praktiken.

Du kan också avlägga kortare kurser och utbildningar i form av arbetsträning för att komplettera din kompetens. Arbetsträningen kan vara avlönad eller oavlönad.

Utbildning ger dig ett yrke

Om byte av arbetsuppgifter inte är möjligt för dig annars, kan lösningen vara en utbildningsperiod.

Med hjälp av utbildning kan du komplettera tidigare studier med olika kurser eller lära dig ett helt nytt yrke genom yrkesexamen eller yrkeshögskoleexamen. Målet är en utbildning som är på samma nivå som det sedvanliga yrket i en bransch som lämpar sig bättre för ditt hälsotillstånd.

Fundera på vilken typ av utbildning som skulle ge dig den bästa starten på en ny karriär: utbildningen kan genomföras som heltidsstudier, läroavtalsutbildning eller som en del av arbetsträningen. Vid läroavtalsstudier och arbetsträning sker utbildningen huvudsakligen på arbetsplatsen.

Läroavtalet görs upp i samarbete mellan dig, din arbetsgivare och den lokala läroavtalsbyrån. Under läroavtalsutbildningen är du anställd och din arbetsgivare betalar ut lön enlig kollektivavtalet, och din rehabiliteringsförmån betalas till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.

Utbildning som ingår i yrkesinriktad rehabilitering ska vara på heltid. Du får stöd för flerformsstudier om studierna till sin omfattning motsvarar studier på heltid eller är en del av ditt arbetsträningsprogram.

Näringsunderstöd för företagare – hjälpmedel förlänger tiden i arbetslivet

Om du är företagare kan du få arbetspensionsrehabiliteringen i form av näringsunderstöd. Stödet är avsett för inköp av hjälpmedel eller utrustning som gör det möjligt för dig att fortsätta arbeta. Även andra rehabiliteringsmetoder är möjliga om du fortsätter som företagare eller går över till lönearbete.

Ibland är en övergång från löntagare till företagare också ett sätt att rehabiliteras och komma in i arbetslivet igen. När du får vara din egen chef kan du välja arbetsuppgifter som bäst lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Det är möjligt att få näringsunderstöd också för att starta ett företag och skaffa nya arbetsredskap. Stödet är behovsprövat och vid sidan av det måste du också ha annan finansiering. När du ansöker om näringsunderstöd ska du sända oss en fritt formulerad redogörelse över dina förutsättningar att driva ett företag samt finansierings- och lönsamhetskalkyler.