Rehabiliteringsplan

För att rehabiliteringen ska kunna inledas behövs alltid en rehabiliteringsplan, dvs. en beskrivning av hur du tänker återgå till arbetet.

Om du från första början vet hur du vill gå till väga kan du skriva ner din plan på blanketten för ansökan om rehabilitering. Alternativt kan du vänta på ett beslut om din rätt till rehabilitering och göra upp din plan under de 9 månader som beslutet är i kraft. 

Planens innehåll

Av rehabiliteringsplanen ska framgå vilka rehabiliteringsåtgärder du kan tänka dig och vilka arbetsuppgifter du vill ha i fortsättningen. Planen ska alltså innehålla åtminstone följande:

  • Hur rehabiliteringen genomförs
  • Tidsschema
  • Kostnader
  • Sysselsättningsmöjligheter

Du kan göra upp planen antingen på blanketten för rehabiliteringsplan eller skriva en fritt formulerad redogörelse. Skicka in din plan till oss per post eller e-post.

Ofta börjar planeringen redan i samarbete med företagshälsovården och din arbetsgivare.

Om du inte vet hur du ska göra kan du kontakta din rehabiliteringsexpert, vars kontaktinformation du hittar i ditt beslut om rätt till rehabilitering. Rehabiliteringsexperten hjälper dig med att göra upp planen. Vid behov kan vi också föra dig samman med en privat serviceproducent så att ni tillsammans kan fundera på olika alternativ för att få fram en individuell plan som passar just dig.

När vi har godkänt din plan kan du börja genomföra den!