Teckna försäkring hos Veritas

Det är viktigt att välja rätt försäkringspartner. Vårt mål är att vara den bästa pensionsförsäkraren för små och medelstora företag samt förtagare. Hos oss får du personlig betjäning i för dig viktiga ärenden som berör ditt skydd.

Arbetspensionsförsäkringen är en del av det finländska socialskyddssystemet. Målet med vårt socialskydd är att trygga en skälig utkomst i olika livssituationer.

FÖRETAGARE

FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens socialskydd

FöPL-försäkringen ger skydd vid eventuell arbetsoförmåga och tryggar din utkomst då du blir gammal. Din arbetsinkomst styr nivån på moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen samt sjukdagpenningen och dina närmastes familjepension. Också ditt arbetslöshetsskydd är kopplat till din FöPL-arbetsinkomst. Egentligen är FöPL företagarens viktigaste försäkring.

Om du inleder din första företagarverksamhet får du 22 procent rabatt på FöPL-försäkringsavgiften.

Jag har redan en FöPL-försäkring och vill flytta den till Veritas

Fyll i en FöPL-överflyttningsansökan

ELLER

Jag har startat eget och behöver en FöPL-försäkring för företagare

Fyll i en FöPL-försäkringansökan

ARBETSGIVARE

ArPL-försäkringen skapar trygghet för dina anställda

Allt arbete ger pension. En arbetsgivare ska teckna en ArPL-försäkring åt sina arbetstagare inom en månad efter den första löneutbetalningen.

ArPL-försäkringen ger ett täckande pensionsskydd åt de anställda i livets olika skeden. Arbetsgivaren och den anställda delar på kostnaderna för ArPl-försäkringen.

Jag har redan en ArPL-försäkring och vill flytta den till Veritas

Fyll i en ArPL-överflyttningsblankett

ELLER

Jag har anställt en arbetstagare och behöver en ArPL-försäkring för arbetstagare

Fyll i en ArPL-försäkringsansökan

Behöver du tilläggsinformation om hur man tecknar en försäkring? Ring våra experter:

010 195 600 ArPL 010 195 612 FöPL