Måndagskaffe med Minna

Webbinarium
Kl. 8:45-9:00

Att skapa nytt – utveckling av och investering i ny service i en utmanande marknadssituation
Anders Dahlqvist, processdirektör 
Delta >

Veritas ordnar en serie virtuella måndagskaffestunder på 15 minuter där vi funderar på ledarskap och ledning ur olika synvinklar i en positiv anda. Tanken bakom dessa måndagskaffestunder är att stöda och inspirera varandra inför den kommande arbetsveckan.

På måndagskaffestunden diskuterar vi varje vecka olika teman med olika Veritas ledare och specialister. Servera dig själv en kopp varmt och kom med och lyssna och diskutera!

8.6. Iakttagelser och goda erfarenheter av förändrade arbetsförhållanden
Katri Wänninen, arbetshälsospecialist och Johan Treuthardt, arbetshälsospecialist 
Delta >

15.6. Direktörens sommarhälsning
Carl Pettersson, verkställande direktör
Delta >

Gångna evenemang:

20.4. Ledarskap i coronatider
Carl Pettersson, verkställande direktör
Delta >

27.4. Personalledning i en undantagssituation
Jenni Kosunen, personaldirektör
Delta >

4.5. Förändringsledning och chefskap
Staffan Åberg, servicechef
Delta >

11.5. Att leda arbetshälsa – hur kan vi känna igen utmaningar i arbetsgförmågan i tid?
Tiina Laine, direktör
Delta >

18.5. Stresstålighet – hur ser placeringsmarknaden ut ur Veritas och portföljförvaltarens synvinkel?
Laura Wickström, portföljförvaltare
Delta >

25.5. Riskhantering – hur förbereder man sig på det värsta?
Mika Seppä, riskhanteringschef 
Delta >

Språk
svenska
Anmälan

Kommande evenemang

01
jun

Måndagskaffe med Minna

Webbinarium | | Språk: svenska

15
sep

Välbefinnande i arbetet, kort®

Helsingfors | | Språk: svenska

17
sep

Yrkesinriktad rehabilitering

Webbinarium | | Språk: svenska

22
sep

ABC i att leda arbetsförmågan

Vasa | | Språk: svenska

30
sep

Temperament differences as work resource

Helsingfors | | Språk: engelska

Alla evenemang