Hur försäkrar jag en anställd som fyllt 17 år?

Till ArPL-försäkringen meddelas lönen som betalats fr.o.m. början av månaden som följer efter den anställdas 17-årsdag, oberoende när lönen har förtjänats. Inkomsterna försäkras om de överskrider minimigränsen.

Exempel: Den anställda fyller 17 år 15.6.2020. Lön som har betalats 30.6.2020 försäkras inte. Däremot lön som har betalats 15.7.2020 försäkras.

Läs alla frågor om:
Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!