Upprätthållande av arbetsförmåga

En god arbetsförmåga är viktigt för hela bolaget.

Arbetsförmåga grundar sig på flera olika faktorer: den anställdas egna val, hens arbete, det omgivande samhället och livsmiljön.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att det i praktiken är möligt att utföra arbetet på ett hälsosamt sätt. Det är självklart att en öppen och växelverkande arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för trivsel i arbetet.

Att upprätthålla arbetsförmågan är i bästa fall ett samarbete mellan den anställda, arbetsgivaren och övriga arbetshälsofrämjande aktörer, där samarbetets mål är att främja den anställdas arbets- och funktionsförmåga.

En god arbetsförmåga grundar sig på en balans mellan gott ledarskap, en trygg och hälsosam arbetsmiljö, personalens yrkeskompetens och den anställdas egna livskontroll.

Med våra verktyg för utveckling av välbefinnande i arbetet kan du smidigt själv utveckla välbefinnandet på arbetsplatsen och främja den enskilda arbetstagarens arbetsförmåga. Verktygen hittar du i vår webbtjänst.

I webbtjänsten får du bland annat:

  • Aktuell information om arbetshälsa och dess olika delområden
  • Praktiska verktyg såsom guider, anvisningar och blankettbotten för utvecklingen av arbetshälsan
  • Behändiga tips och vinkar till hur man kan utveckla kompetensen i företaget

Har ni redan gjort upp en plan för välbefinnande i arbetet på er arbetsplats? Kolla modellen här under!