Miten vakuutetaan yrittäjän yrityksessä työskentelevä puoliso?

Yksityisen ammatinharjoittajan yrityksessä työskentelevä puoliso on YEL-vakuuttamisvelvollinen.

Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen äänistä tai osakkeista vakuutetaan YEL:n mukaan. 

Puolisoiksi katsotaan aviopuolisot, samassa taloudessa asuvat avopuolisot sukupuoleen katsomatta sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. 

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset