Arbetslivsforumet kommer till Vasa

Arbetet är i förändring och det väcker stora frågor hos oss alla. Hur ser framtidens arbetsplatser ut? Hur kan en organisation hänga med i förändringen? Vilka är framtidens framgångsfaktorer?

Arbetslivsforum 2017 finns till för att ge svar på dessa frågor, och du som Veritas kund har möjlighet att vara med. Kom och hör hur ledande experter ser på framtidens arbetsliv och på de egenskaper som det kräver av oss.

Jag vill vara med på Arbetslivsforum i Vasa 8.11

(Kom ihåg att anmäla dig senast 25.10)

Feedback från Arbetslivsforum i Åbo:

I sin helhet en fungerande, inspirerande och utmärkt evenemang!

Allt som allt lysande och tankeväckande!

100 %

Skulle rekommendera sina bekanta att delta

Vitsord för evenemanget 4,38/5

talare

Niko Herlin

Futuristi,
Great Minds Oy

Annika Tidström

PhD, professor,
Vasa Universitet

Mona Riabacke

Beslutsdoktor,
Riabacke & co

program/info

12.30 Ledarskap i en modern värld
Annika Tidström

PhD, professor, Vasa Universitet
13.30 Framgång i framtidens arbetsliv - vilka kompetenser behövs?
Niko Herlin

Futurist, Great Minds Oy
15.00 Dina beslut formar din framtid
Mona Riabacke
Beslutsdoktor, Riabacke & co
15.45 tillställningen avslutas

Folkhälsanhuset Wasa har ett mycket centralt läge och ligger på gångavstånd från järnvägs- och busstationen. Alldeles i närheten ligger Vasa Torgparkering. Du kan köra in i Torgparkeringen via två olika infartsramper som båda är belägna på Handelsesplanaden, den ena på södra och den andra på norra sidan av Torgparkeringen. Utanför Folkhälsanhuset finns också några enskilda parkeringsplatser.

Folkhälsanhuset Wasa

Rådhusgatan 25, 65100 Vasa

Delta i diskussionen

Mer information

Minna Lundström
Tfn 045 1393 634
arbetsformaga@veritas.fi

Jag vill vara med på Arbetslivsforum i Vasa 8.11

(Kom ihåg att anmäla dig senast 25.10)