Arbetslivsforumet i Vasa

Serien av Arbetslivsforum avrundades i Vasa med intressanta föreläsningar om ledarskap. Professor Annikka Tidström, beslutsdoktor Mona Riabacke och futurist Niko Herlin spred inspiration bland deltagarna.

Feedback från Arbetslivsforum i Vasa:

Tack för att ni ordnar! Det var en mycket lärorik, givande och tankeväckande eftermiddag med duktiga föreläsare som alla kompletterade varandra.

Alla kurser som ni ordnat har varit intressanta. Jag har fått bra idéer och verktyg i jobbet.

100 %

Skulle rekommendera sina bekanta att delta

Vitsord för evenemanget 4,44/5

talare

Niko Herlin

Futuristi,
Great Minds Oy

Annika Tidström

PhD, professor,
Vasa Universitet

Mona Riabacke

Beslutsdoktor,
Riabacke & co