Hyvää johtamista uran kaikissa vaiheissa

Asenteitamme eri-ikäisiä työntekijöitä kohtaan ohjaavat usein stereotypiat. Vastikään työelämään astuneita nuoria pidetään innostuneina ja teknisesti taitavina, mutta toisaalta myös kokemattomina, ailahtelevina ja jopa epäluotettavina. Uransa loppusuoralla olevia työntekijöitä kuvataan taas luotettaviksi ja työnantajauskollisiksi, mutta toisaalta myös uupuneiksi ja kaavoihin kangistuneiksi. Ennakkoluulojen sijaan pitäisi nähdä ihminen iän takana. Ikäjohtaminen tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvää johtamista, jossa työntekijän vahvuudet ja erityistarpeet otetaan huomioon uran kaikissa vaiheissa.

Osaaminen siirtyy eteenpäin

IT-palveluyritys Samlinkissä ikäjohtaminen on ollut luonteva osa arkea jo vuodesta 2006 lähtien. ”Muutama vuosi sitten työntekijöidemme keski-ikä alkoi nousta kohti 50 vuotta. Ymmärsimme, että osaaminen on saatava siirrettyä ajoissa eteenpäin nuorille. Valtava määrä tietotaitoa olisi muuten kadonnut eläkkeelle yhdellä kertaa”, Samlinkin henkilöstöjohtaja Piia Heikkilä kertoo.

Samlinkillä ryhdyttiin toimeen, ja syntyi niin sanottu Mestarit-ohjelma. ”Yli 58-vuotiaat työntekijät ovat Mestareita. Ohjelman tavoitteena on paitsi edistää heidän jaksamistaan työssä, myös varmistaa, että ammattitaito siirtyy seuraaville sukupolville.” Samlinkille on rekrytoitu viime vuosien aikana paljon uusia nuoria työntekijöitä. Käytännössä osaaminen säilyy organisaatiossa perehdytysohjelmien avulla. ”Teimme myös työkirjan, joka auttaa Mestareita tunnistamaan oman tietotaidon ja siirtämään sitä eteenpäin”, Heikkilä kertoo.

Tiimityötä ilman ikärajoja

Myös eri-ikäisten työntekijöiden luonteva yhteistyö on osa onnistunutta johtamista. Sukupolvien välinen yhteistyö tuo uusia ideoita ja näkökantoja. Nuori työntekijä oppii vanhemmaltaan, mutta voi toisaalta tuoda yritykseen myös uusia tuulia ja tuoretta osaamista opiskelumaailmasta.

Samlinkillä eri-ikäiset työntekijät tekevät tiimityötä luontevasti. ”Nuoremmat työntekijät ovat antaneet positiivista palautetta vanhemmista tiimin jäsenistä. Mestarit ikään kuin rauhoittavat tilannetta varsinkin jos tulee ongelmia – heillä on kokemusta vastaavista tilanteista vuosien varrelta”, Heikkilä sanoo.

Joustoa työaikoihin ja järjestelyihin

Tehokas ikäjohtaminen huomioi eri-ikäisten toiveet ja tarpeet myös työn sisällön ja työajan suhteen. Nuori työntekijä voi esimerkiksi kaivata mahdollisuuksia etätyön tekemiseen mobiililaitteiden varassa. Vanhempi työntekijä haluaisi puolestaan rauhoittaa osan päivästään työskentelyyn ilman puhelimen pirinää ja jatkuvaa sähköposteihin vastailua. Jokainen voi jossain uransa vaiheessa tarvita joustoa myös työaikojen suhteen. Samlinkillä jousto on arkipäivää: ”Joustomahdollisuuksia on paljon, etätyöstä yksilöllisiin työaikoihin”, Heikkilä kertoo.

Teemavuosi kannustaa kaikenikäisiä

2012 on aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi Euroopassa. Teemavuoden tavoitteena on rohkaista eri-ikäisten vahvuuksien tunnustamiseen ja arvostamiseen. Työterveyslaitos kannustaakin meitä ikäjohtamiseen toteamalla, että ”Aina on oikea ikä!”.

 


Samlinkillä eri-ikäiset työntekijät tekevät hyvää ja tuottavaa yhteistyötä. (Kuva: Samlink)

Lue myös Veritaksen työhyvinvointiasiantuntija Carita Henrikssonin ajatuksia ikäjohtamisesta Talouselämän blogissa!

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä