Johtamistaidon professori Pauli Juuti: "Esimiestyö on palvelemista"

Hyvä johtaminen luo pohjan työssä jaksamiselle ja viihtymiselle. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä työhyvinvoinnista. Hyvä esimies luotsaa yrityksen myös taloudelliseen menestykseen. Johtamistaidon opisto JTO:n tutkimusjohtaja, professori Pauli Juuti kertoo, että esimiestaidot ovat nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa maailmassa entistäkin tärkeämpi kilpailuvaltti. ”Keskusteleva johtamiskulttuuri, jossa uskalletaan ottaa vastaan ideoita ja kritiikkiäkin, on selkeä markkinaetu. Yrityksen henkilöstö tietää yleensä parhaiten, mitä asiakkaat haluavat ja mitä kentällä tapahtuu. Kun henkilökunta valjastetaan mukaan kehittämään yritystä, syntyy uusia innovaatioita”, Juuti sanoo.

Työelämä murroksessa

Juuti on tutkinut suomalaisten johtamiskäyttäytymistä jo vuosikymmenien ajan, ja nähnyt miten työelämä on kehittynyt. ”Ennen vanhaan meillä oli vallalla autoritäärinen ja käskyttävä johtaminen. Tämä on onneksi nykyään hyvin harvinaista. Suomalaisia organisaatioita johdetaan nykypäivänä ihmisläheisesti ja keskustellen - tästä on hyvänä esimerkkinä muun muassa kehityskeskustelut”, Juuti sanoo tyytyväisenä.

Vaikka johtaminen on kehittynyt osallistavampaan suuntaan, on edessä myös haasteita. ”Työnteosta on tullut hyvin tuloskeskeistä, ja moni työntekijä kokee riman olevan liian korkealla. Tämä voi johtaa työuupumukseen ja jopa työkyvyttömyyteen”, Juuti varoittaa. ”Toisaalta meillä on Suomessa kasvamassa uusi työntekijöiden sukupolvi, jolla on erilaiset tavoitteet ja toiveet työelämän suhteen.” Juutin mukaan työelämässä onkin parhaillaan käynnissä suuri murros. ”Nuori sukupolvi ei enää rakenna identiteettiään pelkän työn varaan. Yhteiskunta on muuttunut vapaa-aikakeskeisemmäksi, ja elämänpituinen ura saman yrityksen palveluksessa on harvinaisuus.” Juutin mukaan työnantajien ja johtajien on sopeuduttava muutokseen, mikäli he haluavat sitouttaa nuoria kykyjä yritykseen. ”Nuoret työntekijät etsivät työltä mielekkyyttä ja merkitystä. Työpaikka ja työnteko pitää ikään kuin myydä nuorelle työntekijälle”, Juuti toteaa.

Kenestä tahansa voi kehittyä hyvä johtaja

Juutin mukaan kuka tahansa voi kehittyä hyväksi esimieheksi. ”Ensimmäinen askel on jo otettu siinä vaiheessa, kun haluaa kehittyä”, Juuti kannustaa. Hänen mukaansa hyvä johtaminen on jatkuvaa oppimista ja omien heikkouksien työstämistä. ”Täytyy vain hyväksyä se, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Aina löytyy uutta opittavaa. Hyvä johtaja tunnistaa omat heikkoutensa ja etsii ympärilleen erilaisia ihmisiä. Jos esimerkiksi on itse kovin hiljainen ja syrjäänvetäytyvä, kannattaa hakea tuekseen ulospäin suuntautuneita alaisia. Sillä tavalla toisten vahvuudet täydentävät omaa osaamista”, Juuti sanoo, ja myöntää, että tämä ei aina ole helppoa. ”Ei ole välttämättä mukavaa sukeltaa omaan itseen ja tarkastella heikkouksiaan. Mutta se kannattaa!”

Hyvän johtajan pitäisi Juutin mukaan myös löytää jokin suurempi päämäärä, jota kohti koko organisaatio lähtee pyrkimään. ”Hyvä johtaja kysyy itseltään, miten hän voi palvella muita. Mitä voin tarjota alaisilleni ja asiakkailleni, jotta heidän elämästään tulisi hiukan parempaa?” Juutin mukaan esimies on loppujen lopuksi palveluammatissa - tavoitteena on ennen kaikkea saada aikaan hyvää asiakkaille.

 

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä