Nuoret työntekijät haastavat yritykset uuteen aikaan

Veritaksen tutkimukseen vastanneet opiskelijat toivovat työelämältä joustavuutta ja hyvää ilmapiiriä

Veritas Eläkevakuutus teki tammikuussa 2012 pienoistutkimuksen korkeakouluopiskelijoiden työelämäodotuksista. Kyselyssä kartoitettiin työpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä, ja siihen vastasi yhteensä 114 eri alojen korkeakouluopiskelijaa. Kaikista vastanneista 32 prosenttia näki itsensä opiskelujen jälkeen yrittäjinä, kun taas muut 68 prosenttia halusivat mieluummin töihin jonkun muun omistamaan yritykseen tai organisaatioon.

Ylivoimaisesti tärkein tekijä tulevaa työpaikkaa valitessa on kyselyn mukaan kiinnostavat ja vaihtelevat työtehtävät. Kaikkiaan 41 opiskelijaa (noin 36 prosenttia kaikista vastaajista) oli arvioinut työtehtävien kiinnostavuuden ja vaihtelevuuden tärkeimmäksi tekijäksi tulevaa työpaikkaa valitessa. Myös mukavat työkaverit, työn joustavuus sekä työnantajayrityksen arvot olivat tärkeyslistan kärjessä.

Raha ei tärkeintä

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia mm. Akavan teettämän Erityisalojen jäsentutkimuksen  ja Taloudellisen tiedotustoimiston Nuoret ja johtaminen -tutkimuksen kanssa. Niissäkin todetaan, että nuoret haluavat tehdä töitä kannustavassa ja rennossa ilmapiirissä, jossa töitä on mahdollista räätälöidä niin elämäntilanteen kuin oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Useat tutkimustulokset viittaavat siihen, että tulevaisuuden työmarkkinoilla voittaja ei olekaan se yritys, joka tarjoaa korkeinta palkkaa. Veritaksenkin kyselyssä vain kuusi vastaajaa (noin 5 prosenttia kaikista vastaajista) oli arvioinut hyvän palkan tärkeimmäksi tekijäksi työpaikkaa valitessa.

Jos työilmapiiri on huono, tai yrityksen arvomaailma ei vastaa omaa, on nuori työntekijä hanakka lähtemään eteenpäin. Irtisanoutumiset tulevat työnantajalle kalliiksi – hyvä työntekijä vie mennessään paljon tietoa ja taitoa, ja uuden osaajan rekrytointi ja kouluttaminen maksaa.

Joustavuudesta ja ilmapiiristä avain jaksamiseen

Työssä jaksamista pohdittaessa täytyy ottaa huomioon uuden sukupolven ajatusmalli. Yrityksen kannattaa panostaa työhyvinvointiin ja vaalia työpaikan hyvää henkeä. Tulevaisuudessa raha ei välttämättä olekaan työuran pidentämisen tärkein porkkana, vaan uusi sukupolvi haluaa joustaa niin työajoissa kuin työtavoissakin.

Myös yrityksen arvoja kannattaa miettiä. Tulevaisuuden työntekijät haluavat tehdä töitä organisaatiossa, jonka arvojen takana he voivat seistä selkä suorana. Hämäräbisnekset ja huono maine ovat omiaan karkottamaan pois niin olemassa olevat kuin potentiaalisetkin työntekijät. Hyvämaineinen yritys toisaalta houkuttelee osaavia työnhakijoita.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS

Markkinointiviestintä