Perjantaina 13. päivä vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää

Jo 17. kertaa järjestettävä valtakunnallinen Tapaturmapäivä kiinnittää perjantaina 13.4.2012 huomion tilanteisiin, joissa onnettomuus olisi ehkäistävissä ennakoimalla. Teemapäivän takana ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos.

Työnantaja vastaa työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta. Työturvallisuus koskee kuitenkin myös jokaista työntekijää – oman työn vaarat on tunnettava ja niitä on osattava välttää.

Niemisen Valimo Oy:ssä työturvallisuus otetaan tosissaan 

Harjavaltalaista Niemisen Valimoa voisi kutsua työturvallisuusasioiden edelläkävijäksi. Katukaivojen kansistoja kierrätysmetalleista valmistava yritys on jo vuosien ajan pyrkinyt järjestelmällisesti kehittämään työturvallisuutta. Niemisen Valimo on myös mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa, jonka filosofiana on, että jokainen tapaturma on estettävissä.

Työturvallisuus osana yrityksen arvomaailmaa

Valimoteollisuudessa käsitellään järeitä koneita, kuumaa rautaa ja kemikaaleja, joten työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. ”Valitettavasti juuri kaivonkansistojen valmistuksessa työsuojelu ei ole mikään itsestäänselvyys maailmalla”, kertoo Niemisen Valimon toimitusjohtaja Lasse Hakkarainen. ”Suomeen tilataan paljon kansistoja halvan työvoiman maista, joissa työturvallisuus on valovuosia Suomea jäljessä.”

Niemisen Valimolle turvallisuus ei ole pelkkä käytännön asia, vaan myös tärkeä osa yrityksen arvomaailmaa. Valimo haluaa ainoana suomalaisena kaivonkansistojen valmistajana olla työturvallisuuden edelläkävijä ja myös auttaa muita kohti turvallisempaa työarkea. ”Nolla tapaturmaa -foorumi on hyvä paikka vaihtaa ideoita ja jakaa vinkkejä niille, jotka ovat aloittamassa työturvallisuuden kehittämistyön.”

Jo kolme vuotta ilman työtapaturmia

Niemisen Valimossa ei ole sattunut yhtään sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa pian 900 päivään. Viimeksi tällainen sairauspoissaolo on kirjattu huhtikuussa 2009. Hakkaraisen mukaan ennaltaehkäisevää työtä tehdään yhteistyössä työnjohdon, työntekijöiden, asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa. ”Tärkeintä on, että jokainen tuntee oman työnsä vaarat ja pysyy tarkkaavaisena.” Niemisen Valimossa täytetään myös paljon läheltä piti -lomakkeita. ”Läheltä piti -ilmoitusten ideana on, että pienetkin vaaratilanteet raportoidaan. Tällä tavalla vaara voidaan eliminoida ennen kuin mitään sattuu. Työntekijä palkitaan ilmoituksen täyttämisestä pienellä lahjakortilla paikalliseen pizzeriaan.”  Työntekijöitä motivoidaan turvalliseen arkeen myös palkitsemalla koko henkilöstö tapaturmattomista jaksoista. Hakkaraisen mukaan palkinnot ovat kuitenkin pieni hinta siitä, että onnettomuudet saadaan estettyä.

Niemisen Valimon työsuojelupäällikkö Irene Salmisen mukaan valimon henkilöstö on ottanut turvallisuuskampanjat vastaan myönteisesti. ”Järjestimme viime syksynä yhteistyössä Veritaksen kanssa henkilöstökyselyn, jossa kartoitettiin muun muassa työoloja, ergonomiaa ja turvallisuusasioita. Vastausprosentti oli korkea, ja vastauksissa oli paljon hyviä ideoita ja parannusehdotuksia. Työturvallisuus selkeästi kiinnostaa,” Salminen kertoo. Tuotantolaitoksessa järjestetään säännöllisesti myös työturvallisuuskierroksia, joissa vaaran paikat pyritään huomaamaan ja korjaamaan ajoissa.

Lue lisää valtakunnallisesta Tapaturmapäivästä täältä

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä