Työkaluja pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisyyn

Sairausvakuutus- ja työterveyslait uudistuivat 1.6.2012. Lainmuutosten myötä työntekijän sairauspoissaoloihin voidaan puuttua ajoissa, ja siten edistää työhön paluuta ja toipumista.

”Lainmuutokset ennaltaehkäisevät pysyvää työkyvyttömyyttä. Ketään ei unohdeta sairauslomalle, vaan työntekijää kannustetaan ja tuetaan kun on aika palata töihin”, Veritaksen työhyvinvoinnin asiantuntija Leeni Niittonen-Laine kertoo. Uusien lakien mukaan työnantajan on tehtävä ilmoitus työterveyshuoltoon, kun työntekijän poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. Työterveyshuolto puolestaan arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn ja suunnittelee tukitoimia työhön paluun helpottamiseksi.

Tukitoimien avulla takaisin työhön

Miten työhönpaluuta sitten voisi helpottaa? Niittonen-Laineen mukaan tukitoimia on monenlaisia: ”Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa yhteydenpitoa työnantajan ja työntekijän välillä. Paluun aikataulusta ja järjestelyistä voidaan sopia yhdessä jo sairauspoissaolon aikana.”

Työkokeilut ja koulutus kevyempiin tehtäviin voivat tulla kyseeseen, jos entisiin työtehtäviin palaaminen ei terveydellisistä syistä enää onnistu. Joustavat työajat tai työtä helpottavat apuvälineet voivat osaltaan madaltaa kynnystä takaisin työelämään. Työterveyshuollon kanssa kannattaa myös keskustella kuntoutusmahdollisuuksista.

Paluu hyvään arkeen

Lainmuutokset tähtäävät tiiviimpään yhteistyöhön työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä. ”Tämä on linjassa myös niin sanotun varhaisen tuen mallin kanssa. Siinä työkykyä uhkaavat ongelmat pyritään huomaamaan ja ratkaisemaan mahdollisimman aikaisin, ennen kuin ne paisuvat isommiksi. Yhdessä voidaan auttaa työntekijää voimaan paremmin”, Niittonen-Laine sanoo.

Turvallinen ja terveellinen työnteko edistää paitsi taloudellista, myös fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Ketään ei painosteta sairaana töihin. Tukitoimien tarkoitus on sen sijaan auttaa toipuvaa työntekijää palaamaan sairauden jälkeen hyvään arkeen.

Muutoksia sairausvakuutus- ja työterveyslakeihin 1.6.2012 alkaen

  • Työnantajan pitää tehdä ilmoitus työterveyshuoltoon, kun työntekijän sairauspoissaolo on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa yhteensä kuukauden ajan.
  • Työterveyshuollon on ilmoituksen saatuaan arvioitava työntekijän työkyky ja suunniteltava tukitoimia työhönpaluun helpottamiseksi.
  • Jos sairauspoissaolon pitkittyminen (yli 90 päivää) vaikuttaa todennäköiseltä, tulee työterveyshuollon tehdä lausunto työkyvystä. Työntekijän tulee toimittaa tämä lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä.
  • Sairauspäivärahan hakuaika on lainmuutosten myötä lyhentynyt kahteen kuukauteen. Sairauspäivärahaa voi hakea työntekijä itse, tai työnantaja, joka maksaa palkkaa sairausajalta.

Lue lisää lainmuutoksista Kelan verkkosivuilta.