Hyrles Oy panostaa työturvallisuuteen

Lohjalainen elektroniikan ja sähkömekaniikan sopimusvalmistaja Hyrles Oy on satsannut työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen koko 25-vuotisen historiansa ajan. Tästä todisteena on muun muassa viisi vuotta sitten myönnetty kansainvälinen turvallisuussertifikaatti.

Hyrlesin tuotteisiin saattaa tietämättään törmätä vaikka autoa tankatessaan: ”Valmistamme muun muassa bensapumppuja, metallinpaljastimia ja erilaisia mittareita sairaalakäyttöön”, toimitusjohtaja Juhani Hyry kertoo. Yritys työllistää noin 120 työntekijää Suomessa ja 50 Virossa, ja tuotteita myydään yrityksille ympäri maailman.

Turvallisuusasioihin on panostettu yrityksen toiminnan alusta alkaen. ”Meillä ei ole oikeastaan koskaan sattunut pahempia työtapaturmia. Tilastoja tosin vääristävät työmatkoilla sattuneet onnettomuudet – jos vaikka kaatuu polkupyörällä töihin tullessaan, lasketaan sekin työtapaturmaksi”, Hyry huomauttaa.

Jatkuvaa seurantaa ja kehitystä

Viisi vuotta sitten Hyrles Oy:lle myönnettiin kansainvälinen OHSAS 18001 -turvallisuussertifikaatti. OHSAS 18001 -vaatimuksiin perustuva työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä eli TTT-järjestelmä tähtää riskien tunnistamiseen ja niiden hallintaan. ”Kun sertifikaatin on saanut, ei voi jäädä paikoilleen tyytyväisenä. Edellytyksenä on jatkuva seuranta- ja kehitystyö”, Hyry kertoo.

Hyrlesissä on käytössä monenlaisia menetelmiä tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja työturvallisuuden hallintaan. Työturvallisuussuunnitelman lisäksi riskianalyyseja tehdään jokaisella osastolla sekä tehdaskohtaisesti kuukausittain. ”Meillä on myös käytössä niin sanottujen läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeet. Kun tiedetään vaaran paikat, voidaan niihin puuttua jo ennen kuin mitään sattuu”, Hyry kertoo.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään kuuluu kiinteänä osana myös työhyvinvointi. Hyrlesin kaikki työntekijät osallistuvat parhaillaan Veritaksen järjestämään työhyvinvointikoulutukseen, jonka suoritettuaan he saavat Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortin.

Myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet huomioidaan Hyrlesissä: ”Työntekijöiden keski-ikä on meillä 37 vuotta, ja nuorimmat ovat alle 20-vuotiaita ja vanhimmat yli 60-vuotiaita. Jos työntekijä haluaa esimerkiksi uransa loppupuolella siirtyä raskaammista tehdastöistä konttoriin, on se mahdollista talon sisällä”, Hyry kertoo. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on myös tärkeä osa työturvallisuuden ylläpitoa: ”Meillä on käytössä perehdyttämissuunnitelma. Tällä tavalla varmistetaan, että kaikki oppivat samat asiat taloon tullessaan.”

Turvallisessa työpaikassa viihdytään

Viime kädessä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä on kyse myös asiakastyytyväisyydestä ja yrityksen tuottavuudesta pitkällä tähtäimellä. ”Turvallisessa ja terveellisessä työpaikassa jaksetaan ja viihdytään pidempään, sairauspoissaoloja on vähemmän, ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Uskon, että myös asiakkaat arvostavat yritystä, joka pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista”, Hyry sanoo.