Ihminen ei ole betonista tehty

Kokkolalaisen JA-KO Betoni Oy:n yli 40 toimintavuoden aikana betonialan työolot ja -tavat ovat muuttuneet huimaa kyytiä. Pitkän uran tehneillä betonityöntekijöillä alkuajan rankkuus voi kuitenkin näkyä terveydessä myöhemmällä iällä, eikä työ nykyisinkään ole sieltä kevyimmästä päästä. Siksi yrityksessä on päätetty tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä muun muassa ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

Valmisbetonia ja valmiita betonituotteita valmistavan JA-KO Betonin aluejohtaja Jaakko Eloranta kertoo, että henkilöstön työkyvyn ja sen ylläpidon tärkeys on tiedostettu yrityksessä jo pitkään.

”Meille on tärkeää, että työntekijät voivat hyvin emmekä tietenkään myöskään halua menettää sitä ammattitaitoa, joka heillä on. Työelämästä pois jääminen olisi huono ratkaisu kaikille osapuolille. Ilman Veritaksen tukemaa kuntoutusta näin olisi todennäköisesti käynyt.”

Yhteispeli on avain onnistumiseen

Työeläkeyhtiön tarjoama ammatillinen kuntoutus auttaa, jos henkilöllä on vaikeuksia jatkaa työssään terveydellisistä syistä. Kun tilanne on havaittu työpaikalla, on siihen Jaakko Elorannan mukaan ensiarvoisen tärkeää puuttua heti.

”Kokemukseni on, että työnantajan kannattaa ottaa asia välittömästi keskusteluun. Meillä alkuun on päästy parhaiten kokoontumalla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhdessä työntekijän, työnjohdon ja työterveyshuollon edustajan kanssa.”

Eloranta korostaa toimivan paikallisen työterveyshuollon merkitystä.

”Työnantaja tarvitsee ennen kaikkea tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Meille on ollut apua siitä, että meillä on toimiva kumppanuus sekä työterveyshuollon että eläkeyhtiön kanssa. Työnantajan ei tarvitse olla näissä asioissa yksin, vaan tietoa ja tukea on saatavilla.”

Pienikin voi olla suurta

Työeläkekuntoutus tähtää sellaisten keinojen löytämiseen, joiden avulla henkilö voi jatkaa työelämässä esimerkiksi toisessa tehtävässä tai ammatissa. Usein tuloksia saavutetaan jo varsin pienillä toimenpiteillä, jotka toteutetaan omalla työpaikalla. Näin on tehty myös JA-KO Betonissa.

”Meillä on esimerkiksi järjestetty selkävaivoista kärsivälle työntekijälle mahdollisuus kokeilla kevyempiä työtehtäviä. Näin sekä hän että me olemme voineet testata eri järjestelyjä ja seurata tilannetta yhdessä työterveyslääkärin kanssa. Myös koko muu työyhteisö on ollut mukana tukemassa kuntoutujaa. Puolin ja toisin on vaihdettu työtehtäviä ja lopulta löydetty pysyvä ratkaisu, joka sopii kaikille”, Jaakko Eloranta valottaa.

Työeläkeyhtiö myöntää aktiivisen kuntoutuksen ajalta kuntoutujalle kuntoutusrahaa. Jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa työntekijälle, maksetaan kuntoutusraha työnantajalle.

”Ainut negatiivinen puoli oli se, että kuntoutusraha myönnettiin melko lyhyiksi jaksoiksi kerrallaan. Eli kovin pitkälle eteenpäin ei sen varaan voinut suunnitella. Mutta toisaalta se sai viemään prosessia aktiivisesti eteenpäin, eli ehkä se ei loppujen lopuksi sitten ollutkaan kovin negatiivista”, Eloranta pyörittelee.

Lopputulokset ovat JA-KO Betonissa olleet onnistuneita. Kuntoutukseen osallistuneet työntekijät ovat pystyneet jatkamaan töissä ja ovat tyytyväisiä tilanteeseensa.

”Voin suositella työeläkekuntoutusta muillekin työnantajille. Jos me emme olisi ryhtyneet tätä vaihtoehtoa tutkimaan, olisimme menettäneet ammattitaitoisia työntekijöitä. Puhumattakaan siitä, mitä tämä olisi merkinnyt heille yksilöinä. Ikänsä töitä tehneelle esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen olisi henkisesti raskas muutos.”

Asiantuntijat apuna myös ennaltaehkäisyssä

JA-KO Betoni on panostanut myös työhyvinvoinnin kehittämiseen, jolla pyritään ehkäisemään työkykyongelmat jo ennalta. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuus pitää huolta fyysisestä hyvinvoinnistaan käymällä kuntosalilla tai uimassa. Toiminnalla on Jaakko Elorannan mukaan ollut laajempi vaikutus kuin osattiin odottaakaan.

”Paitsi että toimenpiteillä on pystytty ylläpitämään fyysistä työkykyä, olemme huomanneet sen myös parantavan työviihtyvyyttä ja lisäävän työntekijöiden arvostusta työnantajaansa kohtaan.”

Hyvät yhteistyökumppanit ovat Elorannan mukaan kullanarvoisia myös työhyvinvoinnin kehittämisessä.

”Tällaisissa asioissa on arvokasta, että on joku, joka antaa aktiivisesti impulssia ja ehdotuksia. Myös siitä on etua, että kumppani tuntee yrityksen ja sen tilanteen. Se nopeuttaa toimivien kehitystoimenpiteiden löytämistä.”

”Me haluamme ennen kaikkea tehdä hyvää betonia ja keskittyä siihen. On hyvä tietää, että apua on saatavilla myös hankalissa asioissa, jos tarve tulee.”

Lisätietoja:
Ammatillinen kuntoutus
JA-KO Betoni Oy