Osakas, onko sinut vakuutettu työntekijänä? Jo 30 prosentin omistus voi tehdä sinusta yrittäjän

Osakeyhtiön osakkaiden työeläkevakuuttaminen on muuttunut. Jos omistat yli 30 prosenttia johtamastasi yrityksestäsi ja sinut on tällä hetkellä vakuutettu työntekijänä yrityksesi TyEL-vakuutuksessa, sinun pitää vaihtaa YEL-vakuutukseen viimeistään 1.1.2014 alkaen.

Veritas Eläkevakuutuksen asiantuntijan Christel Wedenbergin mukaan siirtyminen ei aiheuta muutoksia eläkkeesi kertymiseen, jos YEL-vakuutuksesi työtulo vahvistetaan vähintään palkkasi suuruiseksi. Tällöin ei myöskään muu sosiaaliturvasi heikkene.

”Päinvastoin, tässä on yrittäjällä mahdollisuus parantaa niin eläkettään kuin sairauden, työttömyyden ja vanhemmuudenkin aikaista turvaansa. Yrittäjänä voi nimittäin itse vaikuttaa YEL-työtulonsa tasoon. Työntekijänä sosiaaliturva perustuu saatuun palkkaan eikä muita vaihtoehtoja ole”, Wedenberg vinkkaa.

Oikein mitoitettu YEL-työtulo on kaiken A ja O

Kun otat YEL-vakuutuksen, saat itse ehdottaa sopivaa työtuloa. YEL-työtuloon perustuvat niin tuleva eläkkeesi kuin sosiaaliturvasikin. Wedenbergin mukaan lähtökohtana on, että työntekijästä yrittäjäksi siirtyvän osakkaan työtulon pitää vastata vähintään hänen aikaisempaa palkkatasoaan. YEL-työtulo ei siis ole sama asia kuin yrityksen taloudellinen tulos tai vaikkapa liikevaihto, vaan se kertoo yrittäjän työpanoksen arvon.

”Jos yrittäjä työskentelee monessa osakeyhtiössä, joista jokaisesta hän omistaa yli 30 prosenttia ja joissa on johtavassa asemassa, hänen YEL-työtulonsa on näiden kaikkien yhteenlaskettu työpanos. Jos omistusosuus jossakin yrityksessä jää alle rajan, sitä ei lasketa mukaan työtuloon”, Wedenberg opastaa.

Eläkkeen kertymiseen ja työttömyysturvaan YEL-työtulo alkaa vaikuttaa heti. Sen sijaan muihin yrittäjän etuuksiin työntekijästä yrittäjäksi siirtyminen vaikuttaa vasta parin vuoden viiveellä.

”Jos hakee esimerkiksi sairauspäivärahaa vuonna 2014, se perustuu vuoden 2012 verotuksessa vahvistettuun ansioon ja niin edespäin. Paitsi jos nykyinen ansio, eli yrittäjällä YEL-työtulo, on puolen vuoden ajan ennen sairastumista ollut 20 prosenttia parempi. Silloin voi hakea päivärahan laskemista nykyisen ansion perusteella.”

Maksut voi vähentää verotuksessa – uusille yrittäjille 22 prosenttia alennusta

Myös YEL-vakuutusmaksut perustuvat YEL-työtuloon. Vuonna 2013 maksu on noin 23 prosenttia YEL-työtulosta. Jos otat nyt ensimmäisen YEL-vakuutuksesi, saat tästä 22 prosenttia alennusta ensimmäisten neljän vuoden ajan.

”Yrittäjän maksuprosentti tuntuu suurelta, mutta todellisuudessa työntekijän maksu on kutakuinkin samansuuruinen. Se vain koostuu työntekijän osuudesta ja työnantajan osuudesta. Yrittäjä taas voi valita, maksaako hän YEL-maksut itse vai maksattaako hän ne yrityksellään”, Wedenberg valaisee.

”Maksajan valinta vaikuttaa myös verotukseen, sillä YEL-maksut ovat sataprosenttisesti vähennyskelpoisia juuri maksajan verotuksessa. Jos yrittäjä maksaa maksut itse, vaihtoehtona on myös niiden vähentäminen puolison verotuksesta.”

YEL-vakuutuksen alkaessa on osakas syytä muistaa poistaa yrityksen TyEL-vakuutuksesta, jottei tule päällekkäisiä maksuja. Myös se on hyvä muistaa, ettei osakkaan nostamasta palkasta enää YEL-vakuutuksen alettua pidä vähentää työntekijän eläkemaksua.

Ota YEL-vakuutus Veritaksesta

Lue lisää muutoksesta

Mistä on kyse?

  • 1.1.2011 alkaen kaikki osakeyhtiön osakkaat, jotka omistavat yli 30 prosenttia yrityksestä ja työskentelevät yhtiössä johtavassa asemassa, ovat velvollisia ottamaan YEL-vakuutuksen.
  • Palkkaa nostavat osakkaat on tähän saakka vakuutettu työntekijöinä yrityksen TyEL-vakuutuksessa. Heitä koskee siirtymäaika. Osakkaan on otettava YEL-vakuutus viimeistään 1.1.2014 alkaen. Samalla osakas pitää poistaa yrityksen TyEL-vakuutuksesta.
  • Jos osakas ei nosta palkkaa, YEL-vakuutus on otettava heti.
  • Johtavassa asemassa työskentelevä osakas tarvitsee YEL-vakuutuksen myös, vaikka oma omistusosuus jäisi alle 30 prosentin, mutta osakkaan ja hänen perheenjäsentensä yhteenlaskettu omistus yrityksestä ylittää 50 prosenttia.