Teitkö uudenvuodenlupauksen? Jo pienikin muutos elintavoissa auttaa voimaan paremmin

Teitkö perinteisen uudenvuodenlupauksen paremmasta elämästä ja terveistä elintavoista? Aiotko siirtyä keveämpään ruokavalioon ja aloittaa säännöllisen liikuntaharrastuksen?

”Pienempikin säännöllinen muutos riittää skarpimpaan arkeen ja parempaan jaksamiseen”, hyvinvointiasiantuntija Tommy Nyfelt Härmän Kuntokeskuksesta toppuuttelee. ”Tärkeintä on saada stressi kuriin. Ylipitkät työpäivät ja stressiä lieventävän palautumisen puuttuminen lisäävät pitkällä tähtäimellä riskiä sairastua verenpainetautiin, diabetekseen ja sydänsairauksiin.”

Veritas on syksyllä 2012 mitannut yrittäjäasiakkaidensa stressitasoja niin kutsutun Firstbeat -elämäntapa-analyysin avulla. Testissä arvioidaan elimistön palautumista mittaamalla sydämen sykevälien vaihtelua.

”Testi on siinä mielessä luotettava, että sykevälin vaihteluun ei voi vaikuttaa”, Nyfelt kuvaa. ”Testitulokset piirtyvät jokaiselle osallistujalle yksilöllisenä häkkyränä, jossa näkyvät selkeästi ne ajankohdat päivän aikaan, jolloin testiosallistuja on kokenut stressiä, ja milloin hän taas on rentoutunut ja palautunut.”

Palautuminen tärkeää

Palautuminen on ensiarvoisen tärkeää vireystason kannalta. ”Tiedämme, että jo muutaman – neljän, viiden – huonosti nukutun yön jälkeen aivojemme suorituskyky laskee jopa 40 prosenttia”, Nyfelt toteaa. ”Väsymys saa meidät unohtelemaan asioita, lyhentää pinnaa ja syö sekä päätöksentekokykyä että luovuutta. Pitkällä aikavälillä syketaso ja verenpaine voivat nousta.”

Yrittäjällä jos kellä luulisi olevan suurtakin kiinnostusta vireystason ylläpitämiseen. ”Niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin tekemällä vähemmän voi olla tehokkaampi. Jos koneistomme käy jo nyt ylikierroksilla, ei siitä saa lisää irti pidentämällä päivää.”

Stressin purkamiseen monta keinoa

Stressiä voi purkaa monella tavalla, kunhan sitä ei tee punaviinillä. ”Jo pienet määrät alkoholia häiritsevät normaalia palautumista. Vaikka meille tulee lasillisesta rennompi olo, elimistömme on eri mieltä”, Nyfelt hymyilee.

Alkoholia parempi stressinpurkukeino onkin liikunta. ”Kyllä - sopivissa määrin ja sopivalla intensiteetillä”, Nyfelt muistuttaa. ”Suorittavat ihmiset tuovat usein liikuntaan saman suorittamisen paineen kuin työssään. Silloin liikunnalla on päinvastainen vaikutus: se kehittää kylläkin sydäntä ja lisää hapenottokykyä, mutta siirtää palautumistamme pitkälle yöhön. Sen sijaan että liikunta purkaisi stressiä, se luo sitä. Silloin terveysvaikutukset jäävät toivotusta.”

Elämäntapa-analyysillä ohjeita omaan arkeen

Veritaksen yrittäjäasiakkaille Firstbeat -elämäntapa-analyysi oli mahdollisuus saada laajempi kuva omista elintavoista ja niiden kytköksestä omaan hyvinvointiin. ”Yrittäjät näyttävät kaipaavan eniten tukea ja vinkkejä siihen, miten he itse pystyvät vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa. Ei ole osattu ajatella, että jo pienetkin muutokset, kuten työpäivän tauottaminen ja sopivan intensiivinen liikunta voivat saada aikaan suuria tuloksia.”

”Esimerkiksi syksyn kahden testiryhmän välillä oli huomattavat erot liikunnan määrässä. Ensimmäinen ryhmä harrasti kuntoliikuntaa keskimäärin 26 minuuttia päivässä, kun taas toinen ryhmä ainoastaan 11 minuuttia. Kuitenkin kakkosryhmän resurssien jako, suhde liikunnan ja palautumisen välillä, oli terveempi. Tämä kertoo siitä, että pitkän päivän jälkeen ykkösryhmä treenasi liian kovaa. Vaikka kakkosryhmä nukkui vähemmän, heidän leponsa oli laadukkaampaa.”

Kaikkea siis kohtuudella - tärkeää on saavuttaa tasapaino työn ja muun arjen välillä.

 

Firstbeat on perustettu vuonna 2002. Firstbeatin taustalla on monitieteinen tutkimus fysiologian, matemaattisen mallintamisen ja käyttäytymistieteiden alueilta. Firstbeat on kehittänyt edistyksellisen sydämen mittaukseen perustuvan menetelmän kehon toimintojen analysointiin. Menetelmän avulla voidaan kartoittaa ja kehittää ihmisen hyvinvointia ja suorituskykyä. Menetelmä tuottaa henkilökohtaista ja tarkkaa tietoa esimerkiksi liikunnan vaikuttavuudesta, stressin hallinnasta ja levon palauttavista vaikutuksista.

Lisätietoa Firstbeat-analyysista www.firstbeat.fi