Työeläkeyhtiöiden tarjoama yritysrahoitus kiinnostaa taas

Matalat korot ja markkinoiden avokätinen lainananto veivät työeläkeyhtiöiden rahoitustoiminnan muutama vuosi sitten lähes nolliin. Parin hiljaisemman vuoden jälkeen kiinnostus on jälleen herännyt.

Myös Veritakseen on kyselyitä tullut aiempaa tiuhempaan. ”Pääasiassa rahoitusta kyselevät pienet ja keskisuuret yritykset, joiden on ihan selvästi tällä hetkellä vaikeampaa saada rahoitusta muualta. Suuryrityksillä on taas ihan omat rahoituskanavansa, eikä heitä täällä näy,” Veritas Eläkevakuutuksen rahoituspäällikkö Marjo Cederqvist kertoo.

Rahaa haetaan työeläkeyhtiöltä moneen tarpeeseen. ”Joillakin rahoitusta tarvitaan ihan kassatarpeisiin, toiset suunnittelevat suurempaa investointia. Mikään tietty toimiala ei erotu lainanhakijoiden joukossa.”

Työeläkeyhtiöt eivät kilpaile rahoituksesta pankkien kanssa, vaan tarjoavat asiakkailleen niin sanottua täydentävää rahoitusta. ”Veritaksen ei ole tarkoitus olla yrityksen päärahoittaja, vaan varsinkin sijoituslainoissa teemme yleensä yhteistyötä asiakkaan oman pankin kanssa. Näin rahoituskuviosta saadaan toimiva kokonaisuus.”

Tavallisia ovat myös yhteisrahoitukset, joissa pankki rahoittaa ainakin puolet ja Veritas loput asiakkaan lainatarpeesta.

TyEL-takaisinlainaa vai sijoituslainaa?

Työeläkeyhtiöt myöntävät kahdentyyppisiä lainoja asiakkailleen. ”Työnantajilla on oikeus saada rahoitustarpeisiinsa TyEL-lainaa heille kertyneen TyEL-rahaston mukaan. Jollei rahastoa ole vielä ehtinyt kertyä – minimissään lainattavan rahasto-osuuden on oltava 5 000 euroa – tai lainatarve on TyEL-lainaa suurempi, asiakas voi hakea meiltä sijoituslainaa.”

Sijoituslainaan työnantajilla ei ole samanlaista subjektiivista oikeutta kuin TyEL-takaisinlainaan, vaan sijoituslainan myöntäminen perustuu Veritaksen riskiarvioon velallisen takaisinmaksukyvystä ja taloudellisesta vahvuudesta.

Molempiin lainatyyppeihin tarvitaan aina Veritaksen hyväksymä turvaava vakuus. ”Vakuudeksi käy esimerkiksi pankin tai muun luottolaitoksen myöntämä lainatakaus.”

Korkotaso TyEL-takaisinlainoissa liikkuu tällä hetkellä vakuudesta riippuen yleensä 4–5 prosentissa ja sijoituslainoissa vähän korkeammalla. ”Yrityksen kannalta työeläkeyhtiön lainat eivät useimmiten ole se edullisin vaihtoehto, mutta tilanteissa, joissa muita rahoittajia ei ole tarjolla ja rahoitustarve on polttava, näistä lainoista voi löytyä tilanteen pelastus.”