”Hyvä työpaikka on monen asian summa”

Aineettoman omaisuuden hallintaan ja patentteihin erikoistunut helsinkiläisyritys Boco IP sijoittui toiselle sijalle Great Place to Work -tutkimuksen pienten organisaatioiden sarjassa. Reilut 30 henkeä työllistävä yritys on osallistunut tutkimukseen jo useamman vuoden ajan, ja kivunnut lähes joka kerta Suomen kymmenen parhaan työpaikan joukkoon.

Mikä on Boco IP:n menestyksen salaisuus, talouspäällikkö Marjukka Hausalo? ”Ei se ole minkään yksittäisen tekijän ansiota. Hyvä työpaikka on monen asian summa.”

Boco IP:llä on neljä perusarvoa – luotettavuus, ihmisläheisyys, monipuolinen osaaminen ja asiakaslähtöisyys. ”Arvot on maalattu aulan ja kokoustilan seinään muistuttamaan sekä työntekijöitä että vierailijoita siitä, mikä toimintaamme oikeastaan ohjaa”, Hausalo kertoo ja jatkaa: ”Arvoilla on kuitenkin merkitystä vain, jos ne on sisäistetty ja niiden mukaan todella toimitaan. Etenkin johdon pitää uskoa yrityksen arvoihin, muuten ne jäävät pelkiksi sanoiksi.”

Esimiehen tehtävä on huolehtia

Hausalon mukaan hyvä esimiestyö synnyttää luottamusta ja työmotivaatiota. ”Meillä jokainen saa osallistua päätöksentekoon, ja yhdessä sovitut asiat myös toteutetaan. Kaikkia kohdellaan myös tasapuolisesti.”

Ihmisläheisyys on erityisen tärkeää johtamisessa. ”Esimiesten tehtävä on ensisijaisesti huolehtia työntekijöistä ja varmistaa, että heillä on hyvät edellytykset tehdä työtään. Jos tulee ongelmia, niin niiden ei anneta muhia, vaan ne selvitetään heti.” Tukenaan Boco IP:llä on muun muassa varhaisen välittämisen ohjelma, jonka avulla työkykyä mahdollisesti uhkaaviin ongelmiin voidaan puuttua jo ennen kuin ne paisuvat isoiksi.

Boco IP:llä yhteishenkeä ja ammattiylpeyttä kohotetaan myös juhlistamalla niin pieniä kuin isompiakin onnistumisia yhdessä. ”Juhlat ja lahjat eivät kuitenkaan yksin riitä hyvän työilmapiirin luomiseen, jos perusasiat eivät ole kunnossa”, Hausalo huomauttaa. ”Kaiken perustana on luottamus – työntekijöiden, johdon, asiakkaiden, kaikkien välillä.”

Avoimuutta keskustelemalla

Säännölliset kehityskeskustelut esimiesten ja työntekijöiden välillä ovat myös osa Boco IP:n arjen johtamista. ”Kehityskeskustelun pitää olla aito tilaisuus sekä puhua että kuunnella. Kehityskeskusteluiden lisäksi tarvitaan kuitenkin avointa vuorovaikutusta ihan joka päivä”, Hausalo huomauttaa. ”Viestintä kollegoiden välillä on kaiken a ja o. Meillä pyritään siihen, että tärkeät tiedot ovat kaikkien ulottuvilla.” Boco IP:llä pidetään myös joka perjantai-iltapäivä koko talon yhteinen kahvihetki, jonka aikana jokainen voi kertoa ja kysyä tärkeistä asioista.

Toimiston tilankäyttö on suunniteltu osaltaan tukemaan avoimuutta: ”Asiantuntijoilla on työrauhan takaamiseksi omat huoneet, mutta johto istuu avotilassa. Keskellä konttoria on toimiston Koti, yhteinen tila, joka on sisustettu kaikkien työntekijöiden yhteiseksi olohuoneeksi.”

Työhyvinvointia voi aina kehittää

Koko Boco IP:n väki osallistui viime vuonna Veritaksen työhyvinvointikoulutukseen ja sai Työterveyslaitoksen Työhyvinvointikortin. ”Koulutus oli antoisa, ja erityisesti sen pohjalta syntyneet ideat ja kehitysehdotukset olivat arvokkaita.” Hausalo toteaakin, että kehittyminen on aina mahdollista, jopa yhdelle Suomen parhaista työpaikoista: ”Paikoilleen ei voi pysähtyä, vaan aina on oltava valmis parantamaan toimintatapoja entisestään.”